Headlines
Loading...JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL KELAS X

SMA NEGERI 10 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

HARI/TANGGAL

WAKTU

KELAS

X MIPA 1

X MIPA 2

X MIPA 3

X MIPA 4

X IPS 1

X IPS 2

X IPS 3

Kamis

3 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

09.15 – 10.15

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

10.30 – 11.30

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA


Jumat

4 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

09.15 – 10.15

BIOLOGI

BIOLOGI

BIOLOGI

BIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI


Senin

7 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

09.15 – 10.15

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

10.30 – 11.30

FISIKA

FISIKA

FISIKA

FISIKA

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI


Selasa

8 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

09.15 – 10.15

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

10.30 – 11.30

KIMIA

KIMIA

KIMIA

KIMIA

GEOGRAFI

GEOGRAFI

GEOGRAFI


KAMIS

10 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

09.15 – 10.15

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

10.30 – 11.30

GEOGRAFI (LM)

EKONOMI (LM)

GEOGRAFI (LM)

GEOGRAFI (LM)

BIOLOGI (LM)

BIOLOGI (LM)

FISIKA (LM)


JUMAT

11 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

09.15 – 10.15

SOSIOLOGI (LM)

SOSIOLOGI L(M)

EKONOMI (LM)

EKONOMI (LM)

FISIKA (LM)

KIMIA (LM)

KIMIA (LM)


Banjarmasin,  23 November 2020 

Ketua PAS


Siti Fatimah, S.Pd

NIP 19850415 200803 2 004


JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL KELAS XI

SMA NEGERI 10 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2020/2021


HARI/TANGGAL

WAKTU

KELAS

XI MIPA 1

XI MIPA 2

XI MIPA 3

XI IPS 1

XI IPS 2

XI IPS 3

KAMIS

3 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

09.15 – 10.15

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

10.30 – 11.30

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

JUMAT

4 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

09.15 – 10.15

BIOLOGI

BIOLOGI

BIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SENIN

7 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

09.15 – 10.15

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

10.30 – 11.30

FISIKA

FISIKA

FISIKA

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

SELASA

8 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

09.15 – 10.15

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

10.30 – 11.30

KIMIA

KIMIA

KIMIA

GEOGRAFI

GEOGRAFI

GEOGRAFI

KAMIS

10 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

09.15 – 10.15

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

JUMAT

11 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

09.15 – 10.15

GEOGRAFI (LM)

SOSIOLOGI (LM)

EKONOMI (LM)

BIOLOGI (LM)

KIMIA (LM)

FISIKA (LM)

Banjarmasin, 23  November 2020 

Ketua PAS


Siti Fatimah, S.Pd

NIP 19850415 200803 2 004


JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) GANJIL KELAS XII

SMA NEGERI 10 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

HARI/TANGGAL

WAKTU

KELAS

XII MIPA 1

XII MIPA 2

XII MIPA 3

XII IPS 1

XII IPS 2

XII IPS 3

KAMIS

3 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

MATEMATIKA (UMUM)

09.15 – 10.15

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

PENJASKES

10.30 – 11.30

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

BTA

JUMAT

4 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

B.INDONESIA

09.15 – 10.15

BIOLOGI

BIOLOGI

BIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SOSIOLOGI

SENIN

7 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

BAHASA INGGRIS

09.15 – 10.15

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

SENI

10.30 – 11.30

FISIKA

FISIKA

FISIKA

EKONOMI

EKONOMI

EKONOMI

SELASA

8 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

PKN

09.15 – 10.15

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

PRAKARYA

10.30 – 11.30

KIMIA

KIMIA

KIMIA

GEOGRAFI

GEOGRAFI

GEOGRAFI

KAMIS

10 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

09.15 – 10.15

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

MATEMATIKA (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

SEJARAH (MINAT)

JUMAT

11 DESEMBER 2020

08.00 – 09.00

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

SEJARAH INDONESIA

09.15 – 10.15

GEOGRAFI (LM)

SOSIOLOGI (LM)

EKONOMI (LM)

BIOLOGI (LM)

KIMIA (LM)

FISIKA (LM)


Banjarmasin, 23  November 2020 

Ketua PAS


Siti Fatimah, S.Pd

NIP 19850415 200803 2 004


0 Comments: