Headlines
Loading...

 

Sarana & Prasarana

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah :


RUANG KELAS BELAJAR                                               

 1. Kelas 10 MIPA 1 
 2.  Kelas 10 MIPA 2
 3.  Kelas 10 MIPA 3
 4.  Kelas 10 MIPA 4
 5.  Kelas 10 IPS 1
 6.  Kelas 10 IPS 2
 7.  Kelas 10 IPS 3
 8.  Kelas 11 MIPA 1
 9.  Kelas 11 MIPA 2
 10. Kelas 11 MIPA 3
 11. Kelas 11 IPS 1
 12. Kelas 11 IPS 2
 13. Kelas 11 IPS 3
 14. Kelas 12 MIPA 1
 15. Kelas 12 MIPA 2
 16. Kelas 12 MIPA 3
 17. Kelas 12 IPS 1
 18. Kelas 12 IPS 2
 19. Kelas 12 IPS 3
RUANG UMUM

 1.  Lab Komputer
 2.  Perpustakaan
 3.  Lab Kimia
 4.  Lab IPA (Biologi dan Fisika)
 5.  Green House
 6.  Parkir
 7.  Musholla 
 8.  WC Guru
 9.  WC Laki-laki
 10.  WC Perempuan
 11.  Koperasi
 12.  Kantin
 13. Taman Toga
RUANG
 1. Ruang Kepala Sekolah
 2.  Ruang Tata Usaha
 3.  Ruang Lobi / Piket
 4.  Ruang Guru
 5.  Ruang Wakasek
 6.  Ruang BK/BP
 7.  Ruang Piket
 8.  Ruang Gudang
 9.  Ruang Satpam
 10.  Ruang UKS
 11.  Ruang Mading
 12.  Lapangan
 13.  Ruang Alat Olahraga

0 Comments: